Kontingent

Alle medlemmer af DLA betaler et årligt medlemskontingent som beløber sig til kr. 3.000,00 årligt.

Medlemskontingentet dækker primært driften af foreningen samt udgifter til medlemsmøder og foredragsholdere.